Karetní hra - Batapuzzle - návod

Počet hráčů:                    2 – 3

Doporučený věk:            4 – 8

Počet karet:                     42

V krabičce najdete celkem 42 karet. Z toho je 36 karet dílů dopravních prostředků , 6 karet dopravních prostředků.

Příprava hry:

Každý hráč si vybere jednu ze šesti karet dopravních prostředků. Ostatní dopravní prostředky, s kterými se nehraje se odloží stranou. Hráč si kartičku s dopravním prostředkem položí před sebe. Během hry se pak snaží vyhrát všech šest karet k jeho složení.

Po promíchání zbylých 36 karet se karty rovnoměrně rozdají mezi všechny hráče. Každý hráč si je pak položí před sebe lícem dolů.

Průběh hry:

Ve stejnou chvíli všichni hráči sejmou vrchní kartu. Karta s nejvyšším číslem vyhrává, a hráč bere vše (všechny sejmuté karty od ostatních hráčů). Pokud jsou v balíčku karty, které hráč potřebuje k sestavení svého dopravního prostředku, tak je vyloží před sebe. Ostatní si zastrčí dospodu svého balíčku. Takto hráči pokračují, dokud někdo nesloží celé puzzle ( svůj dopravní prostředek). V tuto chvíli buď hra končí, nebo mohou ostatní hráči pokračovat, dokud i oni nesloží své dopravní prostředky.

Pokud se stane, že dva hráči otočí nejvyšší kartu se stejným číslem, vynesou každý ještě jednu kartu. Ta, která je vyšší, bere vše.

Pokud se stane, že některému hráči v průběhu hry dojdou karty, nemůže už pokračovat dál ve hře, a vyhrává ten hráč, který karty má. Případně hra pokračuje dále, pokud hrají více než dva hráči.

Konec hry

Hra končí, když jeden z hráčů sestaví svůj dopravní prostředek.