Kapesné? Jak jen na něj….

Kapesné? Jak jen na něj….

Kapesné! Nejčastější problém, který rodiče řeší je kromě jeho výše i to, co vlastně do pojmu „kapesné“ patří. Jsou to peníze, které dítěti dáváme na svačinu, pro zaplacení školních aktivit, jde si za ně koupit školní pomůcky nebo jsou to peníze, za které si hospodaří úplně samo? Ve víru všednodenního stresu se snadno ztrácí přehled.

Jak odhadnout částku?

Záleží na finančních možnostech rodiny i tom, co všechno dítě ze svého podílu peněz platí. Starší děti z této částky mohou platit jízdné nebo školní pomůcky či jiné pravidelné i mimořádné výdaje. Pro lepší přehled tedy budeme dále pracovat pouze s částkou, která ZBÝVÁ DÍTĚTI POUZE PRO JEHO VLASTNÍ POTŘEBU.

To je částka, se kterou si samo hospodaří!

Může ji utratit za sladkosti, za časopisy nebo za jiné zbytné či nezbytné „zbytečnosti“, ale také ji může použít k šetření na něco cennějšího, na nějakou svou investici. Může jít o vstupné na koncert, o vysněnou hračku nebo třeba PC hru, je to jedno. Jde tu o akt cíleného spoření, nebo bezhlavého utrácení.

Výše kapesného se odvíjí i od toho, jak dítě umí hospodařit s penězi

Dítě, které si cíleně šetří na nějakou vyšší investici můžete za tento rozumný přístup motivovat vyšším kapesným, než které byste dali dítěti, o němž víte, že se hodnotě peněz teprve učí a každou volnou korunu utratí za kdeco. Ke spoření na něco většího je vhodné dítě motivovat v každém věku, i kdyby to měl být pouze příspěvek a zbytek doplatíte vy. Věc, která byla koupena ze svého, má pro dítě úplně jinou hodnotu než něco, co jen tak dostane…

Tip Chytré opičky: Notýsek kapesného pro všechny děti, které chtějí mít přehled o svých financích. Pomáhá dětem nejen s jejich přehledem, ale také zamyšlením se nad tím, za co utrácí a na co šetří

Udržujte pravidelnost

Je jedno, jestli dítěti budete dávat kapesné jednou týdně (to se hodí pro menší děti, první stupeň), nebo jednou měsíčně, některým rodičům se to snáze pamatuje po výplatě (a hodí se to pro druhý stupeň a střední školu), ale zachovávejte pravidelnost. Ve chvíli, kdy dáváte kapesné jen tehdy, když si vy nebo dítě vzpomene, ztrácí se veškerý výchovný charakter. Ztrácíte pojem o množství peněz a také dítě nemá šanci se naučit s penězi pravidelně hospodařit.

V hotovosti, nebo na účet?

Novinkou jsou účty pro starší děti. Odborníci považují bezhotovostní „finanční zabezpečení“ dětí až někdy od 13 až 15 let výše, kdy už dítě je schopno znát virtuální hodnotu peněz a hospodařit si se svou částkou. Jinak je vhodné kapesné vyplácet v hotovosti, což lépe umožňuje dětem vytvořit si představu o množství financí, o tom, jak postupně mizí a zase přibývají: učí se znát hodnotu a nenávratnost jednou investované částky.

První kasička pro děti: Podívejte se na krásné dřevěné prasátko nebo zajíčka

Ptát se na to, zač peníze dítě utratilo?

Nejlepší je, když dítě samo řekne, samo se pochlubí, co se svými penězi dělá. Snažte se v takovém případě přistupovat k dětské bezelstnosti přívětivě a jen lehce korigujte jeho investice s vědomím, že dětské priority jsou prostě někde jinde než ty dospělácké. Jinak se samozřejmě zeptat můžete, například ve chvíli, kdy právě přišel čas na vyplacení dalšího kapesného, ale bez vyčítavého tónu.

Zákaz kapesného! To nedělejte…

Když to vezmeme kolem a kolem, tak zákaz kapesného není vůbec dobrý nápad. Leč bohužel u rodičů často oblíbený. Je ale úplně demotivující už jen z toho důvodu, že pravidelný přísun peněz není závislý na tom, jestli zlobíme nebo nikoliv. Takovéto důsledně uplatňované pravidlo potom může v dospělosti v dětské duši nadělat pěknou neplechu a snáze dostat dítě na dno ve chvíli, kdy se mu nebude finančně dařit. „Jsem špatný, zlobivý, proto se mi v práci nedaří…“ Trestejte jinak, kapesné ale vyplaťte. A pokud vám to je proti srsti, vydejte třeba jen zákaz utracení této částky, nechte si ji v „zástavě“, ale tak, aby bylo zcela zřejmé, že dítěti patří, jen s ní nemá v tuto chvíli disponovat.

V každém případě, milí rodiče, přejeme vám pevné nervy a rozum v hrsti!