Jak pečovat o produkty b.box

Milí zákazníci,
abyste mohli zakoupené produkty používat co nejdéle, připravili jsme pro Vás tuto sekci s radami a tipy, jak o zakoupené zboží pečovat.

Při koupi každého produktu dostáváte v krabičce vložený nebo na obalu nalepený štítek s pokyny pro údržbu produktu. Tyto pokyny si prosím pečlivě přečtěte a uchovejte pro budoucí použití.

Všechny výrobky jsou testovány a schválené dle platných norem EU.

   Péče a údržba produktů značky b.box
 • Produkty před prvním použitím zbavte obalů a odstraňte je z dosahu dítěte.
 • Produkty před prvním a každým dalším použitím rozdělte na jednotlivé komponenty a umyjte v teplé vodě s jemným přípravkem na mytí nádobí. Pečlivě opláchněte a osušte. Nepoužívejte abrazivní prostředky na mytí nádobí, drátěnky nebo jiné hrubé prostředky, které mohou produkt poškrábat.
 • Rozdělením na jednotlivé komponenty při mytí a následné sestavení až po vysušení zamezíte vzniku plísní, které mohou vzniknout při nedostatečném umytím produktu.
 • Většinu produktů (platí především pro lahvičky a hrnečky) rozdělených na jednotlivé části lze mýt v myčce v horním koši. Do myčky nedoporučujeme dávat kovové produkty, kovové části produktů a střední a velké svačinové boxy. Barvy a polepky na produktech mohou mytím v myčce časem vyblednout. Toto nemá vliv na podstatu výrobku a nepovažuje se za důvod k reklamaci.
 • Před prvním použitím vyvařte savičky a kojenecké lahve po dobu 5 minut. Savičky a antikolikové lahve sterilizujte pravidelně.
 • Sterilizujete pouze produkty k tomu určené!
 • Všechny části produktů uchovávejte na suchém a chladném místě z dosahu slunečního svitu nebo zdroje tepla. 
 • Před uschováním nebo sestavením produktu se ujistěte, že všechny komponenty jsou suché. 
 • Zkontrolujte produkty před každým použitím, odstraňte produkt z dosahu dětí pokud se na produktu objeví první známky poškození.
 • Brčka a savičky je třeba pravidelně čistit kartáčkem k tomu určeným, přiloženém v balení nebo Sadou kartáčků na čištění. Kartáčky doporučujeme vyměnit každé 3-6 měsíců nebo dle potřeby.
 • Samostatně lze dokoupit náhradní brčka, savičky či jiné náhradní komponenty. Vždy používejte náhradní komponenty stejné řady značky b.box. V případě použití náhradního brčka či savičky jiné značky či typu není možné garantovat správnou funkčnost produktu.
   UPOZORNĚNÍ
 • Neponechávejte při používání výrobku dítě bez dozoru dospělé osoby. Vždy používejte výrobky pod dohledem dospělé osoby.
 • Všechny části produktů, pokud nejsou používány, udržujte z dosahu dítěte. Případné malé části produktu mohou dítěti zaskočit.
 • Nikdy nepoužívejte savičku nebo brčko jako dudlík a nenechte dítě produkt žvýkat nebo kousat (vyjma produktů k tomu určených z řady kousátek).
 • Nenechte dítě chodit nebo běhat s produktem.
 • Brčko není určeno pro děti mladší 6 měsíců.
 • Vždy zkontrolujte teplotu tekutiny nebo potravy před tím, než je podáte dítěti.
 • Před prvním a každým dalším použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části produktu v pořádku. Zkontrolujte jemným tahem, zda savička nebo brčko nejsou uvolněny. Při známkách poškození nedávejte dítěti, odstraňte z jeho dosahu a vyhoďte.
 • Před prvním použitím vyvařte silikonové savičky a brčka a kojenecké lahve po dobu 5 minut.
 • Neustálé a dlouhotrvající sání z brčka či savičky může způsobit zubní kaz.
 • Neponechávejte produkty na přímém slunci nebo u zdroje tepla. Savičky či brčka nenechávejte ve sterilizátoru déle, než je doporučeno. 
 • Obzvláště pozorní buďte při ohřívání pokrmů nebo tekutin v mikrovlnné troubě (pokud to výrobek dovoluje). Před podáním pokrm nebo tekutinu zamíchejte a vždy zkontrolujte jejich teplotu před podáním dítěti.
 • Nepoužívejte pro tekutiny či pokrmy teplejší než 45 stupňů. Horké nápoje/potraviny mohou způsobit popáleniny. Pokud používáte produkt k tomu určený (např. termoska) s teplým nebo horkým nápojem, buďte obezřetní při otevírání, tlak vzniklý při chladnutí nápoje může způsobit malé vystříknutí nápoje při odklopení víčka.
 • Produkty nepatří do mrazničky (vyjma produktů k tomu určených - Silikonová kapsa na sendvič, Chladící sáček a Chladící vložka velká)
 • Některé tekutiny či potraviny mohou způsobit zabarvení produktu. Toto nemá vliv na funkčnost produktu a není důvodem k reklamaci.
 • Lahve a hrnečky nepoužívejte s horkými, vroucími nebo perlivými nápoji. Nepoužívejte brčka na džusy s dužinou nebo na instantní kojenecká mléka.
 • Neohřívejte v mikrovlnce (pokud to výrobek dovoluje) plastové produkty s víčkem či uzávěrem ponechaným na produktech. Ohřívání v mikrovlnné troubě může způsobit lokalizovaná místa o vysoké teplotě. Vždy  pokrm nejdříve promíchejte a zkontrolujte jeho teplotu před podáním dítěti.
 • Průhledná plastová základna svačinových boxů může být použita v mikrovlnce, maximálně na 30 sekund při jednom ohřevu. 
 • Do mikrovlnky nedávejte žádné kovové výrobky a výrobky z nerezové oceli. 
 • Nepoužívejte termosky s kyselými tekutinami či potravinami, může dojít ke korozi.
 • Produkty nejsou hračka. Pokud není uvedeno jinak, jsou určeny ke krmení, pití či přenášení jídla.
 • Chladící sáček a Chladící vložka velká nejsou hračka nebo kousátko, v žádném případě nepatří dítěti na hraní. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechte dítě sáček vkládat do úst nebo kousat. Zmrzlé neohýbejte a nepřekládejte. Není určeno k obkladům, zmražené nepokládejte na kůži, může způsobit popálení mrazem. V případě zasažení očí nebo kůže, postiženou část omyjte/vypláchněte vodou. V případě spolknutí gelu vypijte velké množství vody a neprodleně kontaktujte lékaře.
 • U dětí či osob se speciálními potřebami použijte prosím svůj vlastní úsudek o vhodnosti každého produktu.