Dětská kresba: kdy má co umět?

Dětská kresba: kdy má co umět?

Někdy si rodiče kladou otázku, v jakém věku by měla dítko co umět, co nakreslit a jak, a porovnávání obrázků na nástěnce v mateřské školce může přinést nejednu vrásku. Je lepší, nebo snad horší? Roli jistě hraje individuálnost každého dítěte, ale jisté zákonitosti vývoj dětské kresby má, tvrdí dětští psychologové.

1 rok – 2 roky

Stádium čmáranic. Jinak snad nelze toto období nazvat. Dítě se s nadšením seznamuje se vším, co za sebou při pohybu nechává nějakou stopu a jeho pohybové schopnosti jsou ještě velice neohrabané. Důležité je v tomto věku pouze sledovat, zda dítě umí tužku uchopit. Umí-li ji soustředěně držet a cíleně kreslit čáry, skvrny apod. Děti, které mohou mít později problémy, již v tomto věku nechápou, k čemu tužku drží, odhazují ji a nejeví zájem o nápodobu držení tužky, když jim ukazujete, jak se to správně dělá.

Tip:Ergonomické voskovky pro děti , které se budou dětem líbit i na pohled.

2 roky – 3 roky

Kolečka a smyčky. V tomto věku už se dítě na kreslení umí více soustředit, může napodobovat psaní dospělých a v kresbách převažují různé kulaté obrazce, smyčky, kolečka. S postupujícím časem začíná kreslit hlavonožce, pokusy o postavy, obličeje, nos, oči, pusa. Jak bude dále růst, budou na postavách přibývat ruce, nohy, prsty a další detaily. A hlavně, v kresbách už je příběh.

Tip: Nauč ruku kreslit

4 roky – 5 let

Dítě začíná přicházet na složitější geometrické tvary, svůj starý známý kroužek už umí vykreslit i docela pěkně souměrně. Začíná přicházet, díky kresbám hlavonožců, na oválné tvary, začíná se pokoušet o hranaté tvary a jeho kresba už má charakter vyjádřené myšlenky, dítě o ní dokáže přemýšlet a dokreslovat detaily tak, jak si ještě během tvorby vzpomene. Některé děti už v této době oddělují hlavu a trup, ale není to ještě pravidlem.

Co zkusit první kreativní sadu? Smývatelné malování, které můžete využívat pořád a pořád

5 let – 6 let

Tady už začíná dítě velmi uvědoměle kreslit samo sebe. Z toho vychází mnohé psychologické testy a studie, které podle úrovně či postavení sebe samého na obrázku mohou odhalit, co dítě ve skrytu duše trápí nebo kde se cítí psychicky silné. Už dokáže pomalu nakreslit trojúhelník, další geometrické tvary, ale taky není třeba paušalizovat, protože záleží na to, co a jaký styl kreslení s dítětem individuálně rozvíjíme.

Pozor, tady už složitější sada :Malování olejovým pastelem

7 let – 8 let

Tady už dítě umí nakreslit různé plánky, některé děti umí zachytit i různé úhly pohledu, kreslí zejména z vrchního pohledu. Snaží se zachycovat skutečnost a v obrazech, které vytvoří už vidí i nějakou reálnou představu, plán, pohádku, zážitek. Je dobré si uvědomit, že dítě na svých obrázcích v tuto dobu ještě nezachycuje celou realitu, ale pouze to, co z reality vidí ono samo. Co mu nejvíce utkvívá v paměti.

Drobné detaily, které mohou prozradit povahu dítěte nebo aktuální problémy:

Lehká, slabá čára: může mu chybět sebedůvěra, může být momentálně něčím vyděšené.

Silná, pevná čára: zdravá sebedůvěra, chuť a přesvědčení k tomu, co dítě právě dělá.

Příliš silné, vytlačené: potlačená nebo již projevovaná agrese nebo napětí.

Neustále překreslované obrázky nebo nechuť kreslit vůbec: pokud dítě stále překresluje už nakreslené čáry, není si jisté a v podstatě neví, co kreslit, může to značit jeho momentální nejistou pozici (v rodině, ve školce, kdekoliv jinde). Dítě může v tuto chvíli prožívat situaci, ve které je vyhozeno ze svého klidu a klesá mu sebedůvěra.

Také platí, že dítě, které pokreslí celý papír, může být nezralé a příliš nesoustředěné.

Soustředěné a dobře se vyvíjející dítě soustřeďuje svou kresbu především na střed papíru.

Není ale určitě dobré dělat podle těchto psychologických pouček nějaká pravidla, přesto je dobré o nich vědět, protože z nich vychází například pracovnice pedagogicko-psychologických poraden při posuzování školní zralosti či problémů s učením. Sami však určitě víte, že individuální odchylky možné jsou a někoho prostě kreslení nebaví a nemá snahu se v něm rozvíjet, stejně jako někdo jiný je prostě nečtenář, a nemusí to znamenat žádný vážný problém. Tyto děti jsou zase rozvinuté v některé jiné rovině. Vše je třeba posuzovat individuálně.