Smyslové hraní - Materiál - Dřevo

Smyslové hry jsou skvělý způsob, jak dětem pomoci objevit svět pomocí smyslů, jako jsou čich, chuť, hmat, zrak a sluch. Díky smyslohraní mohou děti ve volné hře rozvíjet svou kreativitu a fantazii. Během hry se navíc dítě nejlépe učí a získává nové zkušenosti.

Proto pro Vás, kteří chtějí smysly rozvíjet, trénovat nebo podpořit smyslovými pomůckami, máme široký výběr smyslohraní. V naší nabídce najdete hmatové hračky, hračky pro rozvoj sluchového nebo zrakového vnímání nebo třeba balanční hračky.

Smyslohraní může být také účinným terapeutickým nástrojem pro děti s různými poruchami, jako jsou smyslová citlivost, autismus, ADHD, SPD a úzkost.