Jak se liší vzdělávání předškoláčků ve školce? A co můžete udělat doma?

Děti v předškolním ročníku mateřské školy jsou vedeny obecně k větší samostatnosti. Takže mají rok na to, aby se naučily, pokud již nezvládají, například:

-          Jíst příborem (menším dětem se ještě toleruje lžíce).

-          Samostatně se připravovat na poobědové spaní, v některých školkách ale nahrazují buď částečně, nebo úplně poobědové spaní jinou klidnější aktivitou.

-          Někde jsou děti vedeny i k tomu, aby si samostatně čistily zuby po obědě.

-          Děti by si měly umět zavázat tkaničky a zcela samostatně se obléknout na vycházku.

-          Důrazněji se dbá na to, aby se děti naučily sociálním dovednostem mezi sebou, umění si pomáhat a vcítit se jeden do druhého.

Ideální jsou speciální třídy

Komplikovaná situace, a náročná především pro učitelky, je v případě smíšených tříd, kde se chtě nechtě musí program více přizpůsobovat menším dětem a předškoláci jsou potom buď tím více nuceni k samostatnosti, nebo je celé soustředění na předškolní vzdělávání v posledním ročníku poněkud rozstříštěné. Ale šikovné učitelky pak dobrou organizací práce s dětmi zvládají i ty speciální chvilky věnované čerstvým předškolákům.

Ideální se zdají pak speciální třídy, kde jsou děti rozděleny podle věku a předškolní učitelky se potom dětem věnují plně. Velmi často se do aktivit přidávají výuky cizích jazyků, hra na hudební nástroje, taneční a pohybové „kroužky“, jednoduše aktivity, ve kterých lze pokračovat formou zájmů a kroužků i ve školním věku. V tuto chvíli jde ale spíše o to, aby s dětem rozvinul zájem o nejrůznější nové informace a aktivity.

Podpisy, násobilky a abecedy

Školní psychologové nedoporučují, aby se děti už ve školce učily číst, psát, počítat, ale v domácím vzdělávání, pokud dítě o to má zájem, mu rozhodně písmenka ani čísla neodpírejte. Jejich základní znalost je určitě dobrá. A čemu se věnovat doma asi nejvíce? Učitelky se shodují, že to je jakákoliv kreativní činnost, která děti baví.

No a my máme pro vás také pár tipů:

Jak rozvíjet poznávání čísel: BINGO Djeco počítání.

No a třeba díky pískování i umělecké sklony a šikovnost: Djeco KREATIVÍ SADA